Zapraszamy

do naszej małej

MOSKVY

od pon. do czwartku
od 11:00 do 23:00

w piątek i sobotę
od 11:00 do 24:00

w niedzielę
od 12:00 do 23:00

Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza 6

zobacz na mapie

« »

O Moskwie

Stolica Rosji od 1918 roku

Moskwa to stolica Rosji od 1918 roku, położona jest nad rzeką Moskwą. Liczy według oficjalnych danych 10 milionów mieszkańców, stanowi największe centrum naukowe, kulturalne i ekonomiczne Rosji. Znajduje się tu siedziba Prezydenta – Kreml i rosyjskiej Dumy czyli Parlamentu. Moskwa ma dogodne położenie komunikacyjne, zaplecze ekonomiczne, najbardziej prestiżowe uczelnie. I przede wszystkim liczne zabytki Moskwy i miejsca turystyczne czynią z niej miasto atrakcyjne i odwiedzane pod wieloma względami.

Położenie

Moskwa leży w zachodniej części Rosji, 640 km na południowy wschód od Sankt Petersburga i 970 km na wschód od granicy z Polską. Zajmuje obszar o powierzchni ponad 100 km2. Położona jest w środkowej części Niziny Wschodnioeuropejskiej, na północno-zachodnim skraju zindustrializowanego i gęsto zaludnionego terenu, który wyznacza płytka i szeroka dolina rzeki Moskwy, dopływu Oki. Jedyne wzniesienie w tym regionie tzw. Wzgórze Wróblowe, znajduje się na południowy zachód od miasta.

Klimat

W mieście panuje klimat kontynentalny z umiarkowanym wpływem zachodnich wiatrów znad Oceanu Atlantyckiego, długą mroźną zimą (średnia temperatura w styczniu -10,2 C) i ciepłym latem (średnia temperatura w lipcu 18 C). Na obrzeżach Moskwy i w parkach występuje roślinność strefy lasów mieszanych, tj. sosna, świerk, brzoza. Środowisko naturalne jest silnie przekształcone: w najstarszej części miasta miąższość kulturowej warstwy gruntów sięga 4-6 m. Większość małych rzek zasypano lub zamknięto w podziemnych kanałach, z kolei rzekę Moskwę połączono Kanałem z Wołgą tworząc szlak żaglowy.

Urbanistyka

Współczesna Moskwa zachowała koncentryczny układ urbanistyczny odzwierciedlający kolejne etapy jej rozbudowy. Ulice Bulwarowe Koło i Sadowe Koło przebiegają w miejscu dawnych fortyfikacji. Następny etap rozwoju zabudowy miasta wyznacza moskiewska szosa obwodowa z lat 1952-1962 Od tego czasu w granice administracyjne Moskwy włączono jeszcze parę położonych dalej terenów zieleni. Dziś tereny zielone stanowią prawie 20 proc. powierzchni miasta, a spośród wielu parków do największych zaliczają się: Izmajłowski i Sokolnicki.

Gospodarka

Moskwa jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym Rosji. Największe znaczenie ma przemysł maszynowy, metalowy, środków transportu i elektrotechniczny. Istotny jest również przemysł tekstylny, drzewny, chemiczny, materiałów budowlanych, poligraficzny i wydawniczy. Miasto jest siedzibą państwowych oraz zagranicznych instytucji bankowych i ubezpieczeniowych. Działa tu Międzynarodowa Giełda Walutowa, giełda towarowa oraz Izba Handlu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej. W Moskwie mieszka największa w kraju grupa osób najzamożniejszych.

Historia

Za datę powstania Moskwy przyjmuje się rok 1147 i legendarnego jej założyciela Kniazia Jurijaa Dołgorukiego. Już w 1156 roku powstały pierwsze drewniane, a następnie zamienione później na kamienne fortyfikacje. Znaczny rozwój Moskwy nastąpił a drugiej połowie XIV wieku, za rządów Iwana I Kality oraz dzięki dogodnemu położeniu miasta wśród błot i lasów. W tym czasie poszerzono granice Moskwy, zagarniając okoliczne księstwa, w tym Księstwo Włodzimierskie. Po pożarze pod koniec XIV w. odbudowano miasto, wznosząc silniejsze fortyfikacje wokół Kremla. Wkrótce Moskwa odzyskała dawną świetność. Już wtedy była siłą polityczną, do której odwoływali się panujący w czasie walk z tendencjami odśrodkowymi i oligarchią bojarską. Od końca XV w. do 1712 r. Moskwa była stolicą państwa rosyjskiego i jednym z największych miast w Europie. W tych wiekach była dużym ośrodkiem rzemieślniczym i kupieckim, a także latopisarstwa i malarstwa ikon. Miasto od 1712 r. zachowało znaczenie drugiej - po Sankt Petersburgu – stolicy Imperium Rosyjskiego. W połowie XVIII w. utrzymało charakter ośrodka nauki i sztuki. W 1812 r.Moskwę zajęły wojska Napoleona I, niszcząc po drodze wszystko co cenne. W II połowie XIX w. Moskwa stała się największym po Petersburgu ośrodkiem przemysłowym i węzłem kolejowym. Wówczas nastąpił też rozwój ruchu rewolucyjnego, który doprowadził do przewrotu październikowego 17.X.1917 r. i opanowania stolicy przez bolszewików. W latach 1918-1919 miasto stało się centrum kierowniczym światowego ruchu komunistycznego. Przed i po II wojnie światowej nastąpiła znaczna rozbudowa Moskwy, która przekształciła ją w wielki ośrodek przemysłowy i naukowo-techniczny ZSRR. Po rozpadzie Związku Radzieckiego stała się stolicą Rosji.

Zabytki

Najważniejszym symbolem Moskwy jest oczywiście Kreml. Jego początki sięgają XV wieku. Jest to nie tylko cenny zabytek , lecz także obecnie siedziba Prezydenta Rosji. Na jego terenie otoczonym wysokim murem znajdują się zbrojownię, sobory, liczne muzea czy słynna Car - Puszka i – Dzwon. Mauzoleum Lenina centralny punkt Placu Czerwonego to unikatowy zabytek. Na mauzoleum znajdują się trybuny, na których w czasie parad i świąt państwowych stali członkowie najwyższych władz ZSRR i ważniejsi goście. Zwiedzać go można tylko 2-3 razy w tygodniu po 2-3 godziny. Nie wolno robić żadnych zdjęć. W dalszej części zwiedzania można także przespacerować się wzdłuż ścian Kremla gdzie pochowani są inni dostojnicy w tym Stalin.

Arbat

Na Placu znajduje się też wręcz bajkowy Chram W. Błażennovo. Chram powstał w połowie XVI w. dla uczczenia zdobycia przez wojska Iwana IV Kazania. Nazwa ARBAT prawdopodobnie pochodzi od mongolskiego słowa oznaczającego przedmieście. Pierwszy raz użyto jej w XV wieku w odniesieniu do całego terenu na zachód od Kremla zamieszkanego wówczas przez carskich rzemieślników i koniuszy. Przez wieki na Arbacie zamieszkiwała arystokracja, a potem także ludzie wolnych zawodów, intelektualiści. Dzisiaj sercem Arbatu jest ciąg pieszy , miejsce wokół którego znajdują się domy „cyganerii artystycznej” i wiele staroświeckich sklepików, butików i, galerii, kawiarni i restauracji. Przy Arbacie znajduje się też pomnik Bułata Okudżawy, największego jej piewcy i rosyjskiego barda.

Turystyka

Moskwa nie należy do tanich miast. Drogie są noclegi i pobyt w niej. Lepiej też omijać zimy. Silne wiatry i niskie odczuwalne temperatury mogą odstraszyć najwytrwalszych. Najlepiej wybierzcie tam późną wiosną w maju lub późnym latem we wrześniu. Nie zapomnijcie też że w Moskwie można przebywać bez rejestracji trzy dni, warto mieć przy sobie bilet by uniknąć kłopotów.